ελληνικές επιχειρήσεις Adhawk

Ελληνικές επιχειρήσεις: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία τετραετία. Η πανδημία, η τεχνολογική εξέλιξη και οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές έχουν διαφοροποιήσει άρδην το σύγχρονο επιχειρείν, δημιουργώντας νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, σε υφιστάμενες και εν δυνάμει επιχειρηματικές οντότητες. Οι πρώτες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους, ενώ οι δεύτερες καλούνται να τολμήσουν κάτι καινούργιο για να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, ενώ οι απαιτήσεις του κοινού αυξάνονται ραγδαία. Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας, σε μια αγορά χωρίς σύνορα, έχοντας πλέον εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες ακόμα κι αν βρίσκονται στην άλλη άκρη του πλανήτη. Η μάχη της αγοράς δεν κρίνεται πλέον στην καλύτερη τιμή, ούτε στην πιο καινοτόμο ιδέα. Η μάχη της ανταγωνιστικότητας μεταξύ επιχειρήσεων, υφιστάμενων και νεοσύστατων, δίνεται κυρίως στο πεδίο των ποιοτικών χαρακτηριστικών που τις ξεχωρίζουν και όχι απαραιτήτως στην φιλικότερη προσφερόμενη τιμή, όπως οι περισσότεροι πιστεύουν.

Πώς κατακτά μια επιχείρηση τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να θεμελιώσει βιώσιμες γέφυρες επικοινωνίας με το κοινό της, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε έναν σύνθετο κόσμο προκλήσεων, ξεπερνώντας παράλληλα όλα τα καθημερινά εμπόδια που αφορούν στην βιωσιμότητά της, και να μετατρέψει κάθε ευκαιρία σε δυνατότητα ανάπτυξης;

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο όρος «εδραίωση» είναι πλέον πολύ ρευστός. Το έδαφος της αγοράς που έχει κερδηθεί μέσα από μία επιτυχημένη πορεία μπορεί να γίνει πλέον εύκολος στόχος, των συνεχώς αυξανόμενων εσωτερικών της διαδικασιών, σε σχέση με νέα και πιο ευέλικτα εταιρικά σχήματα. Αντίστοιχα, ακόμα και η πλέον εντυπωσιακή και καινοτόμος επιχειρηματική ιδέα δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιτυχία μιας νέας επιχείρησης.

Πού χρειάζεται λοιπόν να στοχεύσουν οι οργανισμοί για να είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί;

Επιλογή του Κατάλληλου Ανθρώπινου Δυναμικού

Η σωστή επιλογή ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ο πυρήνας της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση, ανεξαιρέτως μεγέθους. Επενδύοντας στο κατάλληλο προσωπικό και παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση, δημιουργείτε μία ομάδα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις καθημερινές προκλήσεις με συνέπεια και οργάνωση.

Βέλτιστη Αξιοποίηση Πόρων

Η έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση πόρων προϋποθέτει ακριβή ανάλυση δεδομένων σε συνδυασμό με χρήση τεχνολογίας για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο μία επιχείρηση γίνεται πιο ανθεκτική στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος, καταφέρνοντας να προβλέψει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις προκλήσεις του αύριο.

Στρατηγική & Ευελιξία

Η συνέπεια και η πίστη στις θεμελιώδεις αξίες διαμορφώνουν μία ισχυρή εταιρική ταυτότητα, ενώ η προσαρμοστικότητα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Οι επιχειρήσεις σήμερα, πρέπει να είναι έτοιμες να αλλάξουν εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν. Με την κατάλληλη στρατηγική υποστήριξη αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς καμία έκπτωση στις αξίες και στις ανάγκες τους.

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στους κλάδους της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, έχοντας ιδρύσει τις εταιρείες Adhawk και Inventus, η Άννα Λύγουρη πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί με την κατάλληλη καθοδήγηση. Επενδύοντας σε έμπιστους στρατηγικούς συνεργάτες, μία επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να υλοποιήσει τους στόχους της αλλά και να τους υπερβεί.